עמוד הבית

גודל טקסט      
נגישות לשירות נגישות לשירות

דו"ח שנתי

בהתאם לסעיף 81 לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכנייה) תשע"א - 2011, על החברה לפרסם באתר האינטרנט שלה, אחת לשנה ולא יאוחר מ-30 באפריל של אותה שנה, דו"ח שנתי בדבר פעילות החברה בשנה שעברה.

 

 

 

 

דוח סיכום פעילות לשנת 2017

דוח סיכום פעילות לשנת 2016

דוח סיכום פעילות לשנת 2015

דוח סיכום פעילות לשנת 2014

דוח סיכום פעילות לשנת 2013


עבור לתוכן העמוד