עמוד הבית

גודל טקסט      
נגישות לשירות נגישות לשירות

  • מדיה

דוחות איכות מים

 

 

בהתאם לסעיף 238 לחוק לתיקון העיריות מס' 75 חובת דיווח על איכות המים התשס"א 2001 , חלה חובה על התאגיד לפרסם דו"ח אודות איכות המים המסופקים בעיר וזאת באמצעות העיתונות ובאתר האינטרנט.על פי תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי השתייה ומיתקני מי השתייה), התשע"ג - 2013, על התאגיד לבדוק במסגרת בדיקת איכות המים את הפרמטרים הבאים:

 

1. ריכוז כלור חופשי.

 
2. בדיקות בקטריאליות שגרתיות.

 
3. ריכוז פלואור תקופתי.

 
4. ערכי עכירות.

 
5. ערכי מתכות: ברזל, אבץ ועופרת.

 
6. ניטור טריהלומתנים.


 

 

מי השתיה של תאגיד מי לוד הינם באיכות טובה מאוד ואין כל חשש להימצאות מתכות בהם. לפרטים נוספים לחצו כאן.

 

קשיות במים -הסבר בדבר קשיות המים ברשת האספקה של מי לוד 2018

 

 

חברת "מקורות" היא ספקית המים הבלעדית לעיר לוד. עפ"י החלטת חברת "מקורות" המים המסופקים עוברים חיטוי בכלור על ידה על מנת שאיכותם תהייה בטוחה לשתייה וכדי למנוע התפתחות חיידקים במערכת אספקת המים. בנוסף מבצעת חברת "מקורות" בדיקות שוטפות למים המסופקים למערכת העירונית.

 


על פי תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה) התשע"ג-2013 סעיף 40 (הוראת שעה – הפלרה), התאגיד יפסיק את הפלרת מי השתייה. אין בכך כדי להשפיע על איכות מי השתייה המסופקים והעומדים בתקנות בריאות העם כנדרש לאחר השינוי.להודעת חברת מקורות בנושא הקלק כאן.

 

תאגיד "מי לוד" מבצע בקרה ומעקב שוטף אחר איכות מי השתייה המסופקים לעיר בהתאם לתקנות בריאות העם והנחיית משרד הבריאות. בדיקות המים מבוצעות בכ 31 נקודות דיגום הפרוסות ברחבי העיר במערכת המים העירונית ע"י דוגם מוסמך מטעם התאגיד. מספר נקודות הדיגום ומיקומם נקבע ע"י משרד הבריאות ובהתאם לגודל ופריסת האוכלוסייה בשטח העיר לוד.

לכל שאלה נוספת בנושא איכות המים, ניתן ליצור קשר למידע נוסף עם משרד הבריאות הטלפון מס' 08-9181220

 

דוח איכות מים מלא לשנת 2016

דוח איכות מים מלא לשנת 2017

 

 

 

  דוח איכות מים רבעון ראשון 2018
  דוח איכות מים רבעון רביעי 2017
  דוח איכות מים חצי שנתי 2017
  דוח איכות מים רבעון ראשון 2017
  דוח איכות מים מלא לשנת 2016
  דוח איכות מים רבעון רביעי 2016
  דו"ח איכות מים רבעון שלישי 2016
  דו"ח איכות מים חצי שנתי 2016 (ינואר-יוני)
  דוח איכות מים רבעון ראשון 2016
  דיווח של מרכיבי איכות מים כימיים לשנת 2015
  דו"ח איכות מים מלא לשנת 2015
  דו"ח איכות מים רבעון רביעי 2015
  דו"ח איכות רבעון שלישי 2015
  דו"ח איכות מים חצי שנתי ינואר - יוני 2015
  דוח רבעוני ינואר - מרץ 2015
  דו"ח איכות מים שנתי 2014 - מורחב
  דיווח של מרכיבי איכות מים כימיים לשנת 2014
  דו"ח שנתי 2014
  דו"ח איכות המים לרבעון השלישי 2014
  דו"ח איכות המים לרבעון השני - 2014
  דו"ח מים לרבעון הראשון 2014
  דו"ח שנתי 2013
  דו"ח לחודשים אוקטובר - דצמבר 2013
  דו"ח איכות המים לרבעון שלישי - 2013
  דו"ח חצי שנתי 2013
  דו"ח איכות המים לרבעון שני - 2013
  דו"ח איכות המים לרבעון ראשון - 2013
  נספח א' - תוצאות דיגום 2012 - חברת מקורות
  דו"ח איכות המים לשנת 2012
  דו"ח איכות המים לשנת 2012 בשפה הרוסית
  דוח איכות המים לחודשים יולי, אוגוסט, ספטמבר- 2012
  דוח איכות המים לחודשים אפריל, מאי, יוני- 2012
  דוח איכות המים לחודשים ינואר, פברואר, מרץ - 2012
  דו"ח איכות המים לשנת 2011
  דו"ח איכות המים לשנת 2011 - (רוסית)
  דו"ח איכות מים יולי- ספטמבר 2011
  דו"ח איכות מים- אפריל- יוני 2011
  דו"ח איכות מים ינואר-מרץ 2011
  דו"ח איכות מים לשנת 2010

עבור לתוכן העמוד