עמוד הבית

גודל טקסט      
נגישות לשירות נגישות לשירות

  • מדיה

אודות חשבון המים

ממה מורכב חשבון המים? מה משמעותו של כל שדה בחשבון? אילו נתונים ומושגים חשובים צריך להכיר?

 
לצפיה בשובר לדוגמא - לחצו כאן
 

מספר כרטיס מים - מספר סידורי פנימי שנועד לזהות את כלל פרטי התושב הקשורים למד המים.
מספר הנכס – מספר שנועד לזהות את פרטי הנכס אליו משוייך מד המים.
מספר מד מים - מופיע על גבי מד המים. המספר נועד לשייך את מד המים ללקוח במערכת המחשוב העירונית. כך ניתן לדעת מהי ההיסטוריה של מד המים, והתושב יכול לוודא שאכן מספר מד המים המופיע בחשבון הוא המספר המופיע במד המים שלו

מהות השימוש - קוד המסווג את צרכי השימוש שנעשו במים - עסקי, פרטי, צריכה על פי הקצבה למספר נפשות וכו'.
תיאור - הסבר מילולי של קוד מהות השימוש.
תאריך קריאה נוכחית- התאריך בו התקיימה קריאת מד המים (נמדדת בקו"בים) בתקופה הנוכחית.
תאריך קריאה קודמת - התאריך בו התקיימה קריאת מד המים בתקופה הקודמת. 
קריאה נוכחית - נתוני הצריכה אשר הופיעו בקריאת מד המים האחרונה.
תוספת לצריכה - מציין האם ישנה תוספת צריכה אשר אינה מופיעה במד המים.
לדוגמא, במקרים בהם מד המים עצר או הוחלף - בפרק הזמן שבין הקריאה הנוכחית
לקודמת מציינת התוספת לצריכה את הכמות שנקראה במד המים הישן.
סוג קריאה - מפרט האם כמות הצריכה לחיוב נעשתה לפי קריאת מד המים או על פי הערכה. הערכה נעשית במקרים בהן אין גישה למד המים בשל שער סגור, כלב הקשור בסמוך למד המים, שיחים המסתירים את מד המים וכו'.
קוד - קוד של סוג הקריאה. נועד לזיהוי על ידי המחשב.
תקופת חשבון - חשבונות המים נשלחים לבתי התושבים אחת לחודשיים.

 


עבור לתוכן העמוד