עמוד הבית

גודל טקסט      
נגישות לשירות נגישות לשירות

 • מדיה

יעדים ומטרות

מטרות התאגיד:

 • שיקום, פיתוח, אחזקה ושדרוג של תשתיות המים והביוב.
 • אספקת מים סדירה לתושבי העיר.
 • שיפור איכות השירות לצרכני המים בלוד.
 • שיפור איכות המים.
 • מוכנות לאספקת שירותי מים וביוב לתושבי העיר בחרום.

יעדים לשנים: 2019-2017

 • הקטנת פחת המים ל-12%.
 • מימוש תכנית ההשקעות עפ"י מקורות המימון העומדים לרשותנו לרבות פרויקטים מתקדמים.
 • העמקת הקשר עם התושב והקהילה תוך שיפור מתמיד של כלל השירותים הניתנים לתושבי העיר על ידי התאגיד.
 • הקמת מערך קר"מ בשכונות החדשות.
 • סיום פרויקט ניהול לחצים דינמי ברחבי העיר.

עבור לתוכן העמוד